BẢNG GIÁ INTERNET VNPT 02/2023

Khuyến mãi thanh toán trước 6 tháng được tặng 01 tháng, thanh toán trước 12 tháng được tặng thêm 02 tháng.

Starter

$29

Monthly
 • 5 website
 • 50GB Disk Space
 • 50 Email Accounts
Get start

popular

$49

Monthly
 • 10 website
 • 50GB Disk Space
 • 50 Email Accounts
 • 50GB Monthly Bandwidth
 • 10 Subdomains
Get start

Advance

Best

$69

Monthly
 • 15 website
 • 50GB Disk Space
 • 50 Email Accounts
 • 50GB Monthly Bandwidth
 • 10 Subdomains
 • 15 Domains
 • Unlimited Support
Get start

Bảng Giá Khuyến Mãi Tháng 02/2023Standard

$9.99
 • 50GB Disk Space
 • 50 Email Accounts
 • 50GB Bandwidth
 • Maintenance
 • 15 Subdomains

Standard

$9.99
 • 50GB Disk Space
 • 50 Email Accounts
 • 50GB Bandwidth
 • Maintenance
 • 15 Subdomains

Standard

$9.99
 • 50GB Disk Space
 • 50 Email Accounts
 • 50GB Bandwidth
 • Maintenance
 • 15 Subdomains